Значення слова

Прикметник
економічний
господарський
ощадливий
економний
практичний

Приклади вживання

economic development — економічний розвиток
economic freedom, economic liberty — економічна свобода
economic inequality — економічна нерівність
economic model — економічна модель
economic reforms — економічні реформи
economic sanctions — економічні санкції
economic stability — економічна стабільність
economic system — економічна система
exclusive economic zone — виключна економічна зона
The South China Sea is a region of tremendous economic and geostrategic importance. — Південнокитайське море — це регіон, що має надзвичайно велике економічне та геостратегічне значення.
Economic geography is the subfield of human geography which studies economic activity and factors affecting them. — Економічна географія — це розділ географії людини, який вивчає економічну діяльність та чинники, що на неї впливають.
They are trying to solve these three fundamental economic problems. — Вони намагаються вирішити ці три фундаментальні економічні проблеми.
An economic depression is a period of sustained, long-term downturn in economic activity in one or more economies. — Економічна депресія — це період тривалого, довгострокового спаду економічної діяльності в одній чи кількох економіках.

Слово economic у статтях

Поділитись публікацією: