Значення слова

Дієслово
редагувати
відредагувати
монтувати
бути редактором
перевіряти

Приклади вживання

I need to edit this document. — Мені потрібно відредагувати цей документ.
Multiple users can edit a document at the same time. — Кілька користувачів можуть редагувати документ одночасно.
It’s a free encyclopedia that anyone can edit. — Це вільна енциклопедія, яку кожен може редагувати.
Google Docs allows users to create and edit documents online while collaborating with other users in real-time. — Документи Google дають змогу користувачам створювати та редагувати документи онлайн, співпрацюючи з іншими користувачами в режимі реального часу.
An edit conflict is a computer problem that may occur when multiple editors edit the same file during a short time period. — Конфлікт редагування — це комп’ютерна проблема, яка може виникнути, коли кілька редакторів редагують той самий файл протягом короткого періоду часу.
This program can also create, edit, convert, encrypt, export, and publish PDF files. — Ця програма також може створювати, редагувати, конвертувати, шифрувати, експортувати та публікувати файли PDF.

Поділитись публікацією: