Значення слова

Прикметник
навчальний
виховний
просвітній
педагогічний

Приклади вживання

educational institution — заклад освіти
educational program — освітня програма
educational psychology — педагогічна психологія
educational technology — освітні технології
Hundreds of millions of viewers search for all kinds of educational content on YouTube every day. — Сотні мільйонів глядачів щодня шукають різного роду навчальний контент на YouTube.
It’s the world’s largest private nonprofit educational testing and assessment organization. — Це найбільша у світі приватна некомерційна освітня організація з тестування та оцінювання.
It was a result of educational reforms in the late 18th and early 19th centuries. — Це було результатом освітніх реформ кінця 18 – початку 19 століть.

Поділитись публікацією: