Значення слова

Сполучник
або

Займенник
будь-який
хто-небудь

Прикметник
кожний
обидва
обидві
один з двох
будь-який

Прислівник
також
теж
замість

Приклади вживання

You’re either with us, or against us. — Ви або з нами, або проти нас.
He does not know about it either. — Він також не знає про це.
A: I’m not hungry. B: I’m not hungry either. — A: Я не голодний. B: Я теж не голодний.
A: I can’t swim. B: I can’t either. — A: Я не вмію плавати. B: Я теж не вмію.
There was a big window at either end of the hall. — В кожному кінці зали було велике вікно.
You can take either car. — Ви можете взяти будь-яку машину.
There are tall trees on either side of the river. — По обидві сторони річки ростуть високі дерева.

Поділитись публікацією: