Значення слова

Прислівник
в електронному вигляді

Приклади вживання

It’s a camera viewfinder where the image captured by the lens is projected electronically onto a miniature display. — Це видошукач камери, де зображення, зафіксоване об’єктивом, проектується в електронному вигляді на мініатюрний дисплей.
Their customers pay the bills electronically. — Їхні клієнти оплачують рахунки в електронному вигляді.
The first agreement was signed electronically. — Перша угода була підписана в електронному вигляді.

Поділитись публікацією: