Значення слова

Іменник
елемент
секція
стихія
ланка
невелика частина
підрозділ

Множина

Іменник element у множині: elements

Приклади вживання

chemical element — хімічний елемент
neutral element — нейтральний елемент
The Fifth Element — «П’ятий Елемент» (назва худ. фільму)
A sermon is an element of a church service. — Проповідь є складовою церковної служби.
Each element can have HTML attributes specified. — Кожен елемент може мати атрибути HTML.
Phosphorus is a chemical element with the symbol P and atomic number 15. — Фосфор — це хімічний елемент із символом P і атомним номером 15.
A heating element converts electrical energy into heat. — Нагрівальний елемент перетворює електричну енергію в тепло.
It is the sixth element in group 2 of the periodic table. — Це шостий елемент у групі 2 періодичної таблиці.

Поділитись публікацією: