Значення слова

Іменник
еліпс
овал

Множина

Іменник ellipse у множині: ellipses

Приклади вживання

The eccentricity of an ellipse which is not a circle is greater than zero but less than 1. — Ексцентриситет еліпса, який не є колом, більше нуля, але менший за одиницю.
A diameter of an ellipse is any chord passing through the center of the ellipse. — Діаметром еліпсу є будь-яка хорда, що проходить через центр еліпсу.
She drew an ellipse. — Вона намалювала еліпс.

Див. також: Назви геометричних фігур англійською мовою.

Поділитись публікацією: