Значення слова

Іменник
збентеження
утруднення
нерішучість
заплутаність
вагання

Приклади вживання

It was a source of embarrassment to her. — Це було для неї першопричиною збентеження.
Some causes of embarrassment stem from personal actions. — Деякі причини збентеження випливають із особистих вчинків.
There are six types of embarrassment. — Існує шість типів збентеження.

Поділитись публікацією: