Значення слова

Дієслово
обіймати
охоплювати
включати
включати в себе
обійматися
приймати
використовувати
сприймати

Іменник
обійми

Приклади вживання

It was their final embrace. — Це були їхні останні обійми.
It typically embraces all of that sea’s coastal zones. — Зазвичай вона охоплює всі прибережні зони цього моря.
Wazir Khan tried to force the young sons of the Guru to embrace Islam. — Вазір-хан намагався змусити маленьких синів Гуру прийняти іслам.

Поділитись публікацією: