Значення слова

Дієслово
емігрувати
переселятися
переселяти

Приклади вживання

Martin emigrated to Canada. — Мартін емігрував до Канади.
I’ve never wanted to emigrate. — Я ніколи не хотів емігрувати.
He’s always wanted to emigrate. — Він завжди хотів емігрувати.
They were forced to emigrate from Syria. — Вони були змушені емігрувати з Сирії.
He wants to emigrate to the United States. — Він хоче емігрувати до США.
Have you ever wanted to emigrate to Ukraine? — Ви коли-небудь хотіли емігрувати в Україну?
North Korean prisoners of war choose to emigrate to Chile. — Північнокорейські військовополонені вирішили емігрувати до Чилі.
People from various socioeconomic levels started to emigrate to other countries in search of economic opportunities. — Люди різного соціально-економічного рівня почали емігрувати в інші країни в пошуках економічних можливостей.
A 2011 survey showed that 60% of Chinese millionaires were planning to emigrate. — Опитування 2011 року показало, що 60% китайських мільйонерів планують емігрувати.

Поділитись публікацією: