Значення слова

Прикметник
емоційний
хвилюючий

Приклади вживання

emotional energy — емоційна енергія
emotional reaction — емоційна реакція
emotional state — емоційний стан
emotional support — емоційна підтримка
It was a very emotional moment for me. — Для мене це був дуже емоційний момент.
These programs are focused on the social and emotional needs of the students. — Ці програми орієнтовані на соціальні та емоційні потреби студентів.

Ступені порівняння до слова emotional

  • less emotional — менш емоційний
  • the least emotional — найменш емоційний
  • more emotional — більш емоційний
  • the most emotional — найбільш емоційний

Приклади речень:

I think he needs to be less emotional. — Я думаю, що йому потрібно бути менш емоційним.
She is the least emotional of them. — Вона найменш емоційна з них.
I expected that he would be more emotional. — Я очікував, що він буде більш емоційним.
It’s one of the most emotional moments of the show. — Це один із найбільш емоційних моментів шоу.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: