Значення слова

Дієслово
наголошувати
підкреслювати
надавати виразності
наголосити
виділяти
надавати особливе значення
ставити наголос
акцентувати

Приклади вживання

I’d like to emphasize that it was not our decision. — Я хотів би підкреслити, що це не було нашим рішенням.
Intentional repetition may emphasize a thought or help the listener or reader understand a point. — Навмисне повторення може підкреслити думку або допомогти слухачеві чи читачеві зрозуміти суть.
The terms “ethnic” and “traditional” are used when it is required to emphasize the cultural roots of the dance. — Терміни «етнічний» та «традиційний» використовуються тоді, коли потрібно підкреслити культурне коріння танцю.

Поділитись публікацією: