Значення слова

Іменник
роботодавець
наймач

Множина

Іменник employer у множині: employers

Приклади вживання

Employer Identification Number — ідентифікаційний номер роботодавця
mployers’ organization — організація роботодавців
My employer has laid me off after seven good years of service due to work force reductions. — Мій роботодавець звільнив мене після семи гарних років служби через скорочення трудових ресурсів.
This company is the largest employer in the world. — Ця компанія є найбільшим роботодавцем у світі.
Collective labor law relates to the tripartite relationship between employee, employer, and union. — Колективне трудове право відноситься до тристоронніх відносин між працівником, роботодавцем та профспілкою.
Retirement plans may be set up by employers, insurance companies, or the government. — Пенсійні плани можуть бути створені роботодавцями, страховими компаніями або урядом.

Поділитись публікацією: