Значення слова

Дієслово
підбадьорювати
заохочувати
підтримувати
підбурювати

Приклади вживання

Our coach always encourages us. — Наш тренер завжди нас підбадьорює.
Maria always tries to encourage me. — Марія завжди намагається мене підбадьорити.
The money collected would be used to encourage citizens to vote. — Зібрані гроші будуть спрямовані на заохочення громадян до голосування.
The idea of National Hug Day is to encourage everyone to hug family and friends more often. — Ідея Національного дня обіймів полягає в тому, щоб заохотити всіх частіше обіймати рідних та друзів.
The main purpose of intellectual property law is to encourage the creation of a wide variety of intellectual goods. — Основною метою права інтелектуальної власності є заохочення до створення широкого спектру інтелектуальних товарів.
The series and website are designed to encourage children to develop their imaginations and creativity by using things they can find around the home. — Серія та веб-сайт створені для того, щоб заохочувати дітей розвивати свою уяву та творчі здібності, використовуючи речі, які вони можуть знайти вдома.
Those words were used in the past to encourage the fisherman during their work. — Ці слова в минулому використовувалися, щоб підбадьорити рибалок під час їхньої роботи.

Поділитись публікацією: