Значення слова

Прикметник
енергійний
енергетичний
активний

Приклади вживання

He is a very energetic puppy. — Це дуже енергійне щеня.
Energetic protons are a significant radiation hazard to spacecraft and astronauts. — Енергетичні протони становлять значну радіаційну небезпеку для космічних кораблів і космонавтів.
They are an energetic breed that needs much exercise and play. — Це енергійна порода, яка потребує багато вправ та ігор.
It is a highly energetic dance that requires jumping. — Це дуже енергійний танець, який вимагає стрибків.
His distinctive voice and energetic live performances have been the Rolling Stones’ trademark throughout the band’s career. — Його характерний голос і енергійні живі виступи були фірмовою ознакою Rolling Stones протягом усієї кар’єри гурту.
These photons were sufficiently energetic that they could react with each other to form pairs of electrons and positrons. — Ці фотони були достатньо енергійними, щоб вони могли реагувати один з одним, утворюючи пари електронів і позитронів.

Поділитись публікацією: