Значення слова

Дієслово
займатися
включати
наймати
вербувати
зачіпляти
вступати в бій
заручатися
бути зайнятим
відкривати вогонь
зобов’язувати
зобов’язуватися

Приклади вживання

engage in — займатися
She uses social media to engage her audience. — Вона використовує соціальні мережі для залучення своєї аудиторії.
He lacks the motivation to engage in social interaction. — Йому не вистачає мотивації до соціальної взаємодії.
An intellectual is a person who engages in critical thinking, research, and reflection to advance discussions of academic subjects. — Інтелектуал — це людина, яка займається критичним мисленням, дослідженням і рефлексією для просування дискусій з навчальних предметів.

Поділитись публікацією: