Артиклі в англійській мові

Артиклі в англійській мові

На початковому етапі вивчення англійської мови у багатьох виникають складнощі із правильним вживанням артиклів. Нічого дивного тут немає. По-перше, не у всіх мовах є артиклі (в українській чи російській, наприклад, немає) тож не всі звикли користуватися ними. По-друге, в англійській мові є купа правил вживання артиклів і не менша купа винятків з цих правил, заплутатися у яких дуже легко.

Але ми все ж таки спробуємо розібратися. 🙂

Отже, в англійській мові є два види артиклів: означений (the) та неозначений (a/an).

Неозначений артикль (a/an)

Неозначений артикль походить від числівника one і має дві форми: a та an. Невизначений артикль може стояти тільки перед обчислювальними іменниками в однині.

An використовується перед іменниками, що починаються з голосного звука або перед якими стоїть, наприклад, прикметник, що починається з голосного звука.

an article — стаття
an hour — година
an old tree — старе дерево

A використовується перед іменниками, що починаються з приголосного звука або перед якими стоїть, наприклад, прикметник, що починається з приголосного звука.

a dog — собака
a bicycle — велосипед
a big dog — велика собака

В деяких конструкціях неозначений артикль зберіг свої старе значення числівника one:

Wait a second. — Почекайте секунду.
I used to teach 3 lessons a week. — Раніше я викладав три уроки на тиждень.
Turn right, go about half a mile, follow tunnel №3. — Поверніть праворуч, пройдіть півмилі, слідуйте тунелем №3.

а) Неозначений артикль вживається, коли ми вперше згадуємо іменник (як на письмі, так і в усному мовленні). При наступній згадці цього іменника ми вже використовуємо визначений артикль.

I saw a girl yesterday. The girl was very beautiful. — Я бачив вчора дівчину. Дівчина була дуже красивою.

б) Неозначений артикль вживається перед іменниками у тих випадках, коли ми називаємо якийсь предмет (особу або поняття) і цим відносимо його до певної категорії предметів, осіб або понять, протиставляючи його предметам, що відносяться до іншої категорії.

Коли ми говоримо This is a car, ми маємо на увазі, що предмет відноситься до категорії автомобілів. Коли говоримо She has become a lawyer, маємо на увазі, що жінка за професією тепер юрист, а не кондуктор або швачка.

Коли ми кажемо Give me one apple, ми просимо дати нам одне яблуко, а не два чи три. Коли ми кажемо Give me any apple, ми маємо на увазі будь-яке яблуко (маленьке, велике, червоне, жовте). Якщо ж ми кажемо Give me an apple, ми підкреслюємо, що нам потрібне саме яблуко, а не груша, апельсин чи щось іще.

в) Неозначений артикль також використовується, коли поруч із іменником стоїть означення описового характеру (a descriptive attribute).

This is a green car. — Це зелена автівка.
She is a teacher of biology. — Вона вчителька біології.

г) Вживання неозначеного артикля з речовинним іменником означає зміну значення слова і перехід його до групи конкретних іменників:

copper — мідь, a copper — мідна монета
iron — залізо, an iron — праска
hair — волосся, a hair — волосина

д) Неозначений артикль зазвичай вживається із іменником в однині, якому передує конструкція there is або there was:

There is a cup of coffee on the table. — На столі стоїть філіжанка кави.
There was a big difference between them. — Між ними була велика різниця.

е) Неозначений артикль вживається з конкретними іменниками, перед якими стоять слова what (який, що за), such (такий), rather (доволі, кілька), quite (цілком, зовсім), as (як, у якості):

Oh, what a night! — О, яка ніч!
Xylitol and fructose are used as a sugar substitute. — Ксиліт і фруктоза використовуються у якості замінника цукру.

ж) Неозначений артикль вживається з іменником, перед яким стоїть слово half (половина):

The interview lasted half an hour. — Інтерв’ю тривало півгодини.
He was half a mile from the gas station. — Він був на відстані півмилі від автозаправки.

з) Неозначений артикль вживається у складі стійких конструкцій та зворотів: a great deal of (багато), a lot of (багато), to be in a hurry (поспішати), to take a fancy to (приглянутися, сподобатися) та деяких інших.

I’m in a hurry. — Я поспішаю.
They have a lot of money. — У них багато грошей.
It had a great deal of potential energy. — Він мав велику кількість потенційної енергії.

Означений артикль (the)

Означений артикль the походить від вказівного займенника that (той).

Означений артикль може стояти перед усіма типами іменників як в однині, так і у множині.

а) Означений артикль вживається, коли ми згадуємо іменник у розмові (або на письмі) вдруге, втретє і т.д. Або коли іменник вже відомий і мовцю, і слухачу.

I saw a cat yesterday. The cat was sitting on the roof of my house. — Я бачив вчора кота. Кіт сидів на даху мого будинку.

У першому реченні з іменником cat ми використали неозначений артикль, у другому — означений.

б) Означений артикль вживається, коли потрібно виділити іменник всередині певної категорії, класу предметів або понять, протиставляючи його предметам тієї ж категорії:

Give me the gun! — Віддай мені пістолет! (Не будь-який пістолет, а той, що людина тримає у руках)
Put the plate on the table. — Постав тарілку на стіл. (Тарілку, що в тебе у руках; на стіл, біля якого ти стоїш)
I like the pupils in my class. — Мені подобаються учні з мого класу. (Учні саме з мого класу, а не з будь-якого іншого)

в) Означений артикль вживається, коли ми вважаємо, що існує тільки один предмет або поняття з таким іменем:

the Sun — сонце
the Moon — місяць
the Earth — земля
the world — світ
the president of the United States — президент Сполучених Штатів
the Queen of England — королева Англії

г) Означений артикль вживається з іменниками в однині, які є представниками всього класу або категорії:

The lion is the king of beasts. — Лев — цар звірів.
The radio was invented by Guglielmo Marconi. — Радіо винайшов Гульєльмо Марконі.

д) Означений артикль вживається з іменниками, які є унікальними у певній ситуації:

at the same time — в той самий час
the best place — найкраще місце
the most interesting book in the world — найцікавіша книжка у світі
the next morning — наступний ранок
the tallest man — найвища людина
the worst thing — найгірша річ

е) Деякі власні іменники вживаються із означеним артиклем. До них належать іменники, що означають:

  1. Назви морів, річок, океанів, гірських хребтів та інших географічних назв:

the Alps — Альпи
the Atlantic Ocean — Атлантичний океан
the Bay of Bengal — Бенгальська затока
the Black Sea — Чорне море
the Danube — Дунай
the Sea of Azov — Азовське море
the Thames — Темза

  1. Назви деяких країн, місцевостей та міст:

the Brasil — Бразилія
the Crimea — Крим
the Hague — Гаага
the Netherlands — Нідерланди
the Transvaal — Трансвааль
the United States — Сполучені Штати

  1. Прізвища усієї родини (усіх членів родини):

the Browns — Брауни
the Morgans — Моргани

  1. Назви газет, журналів, готелів:

The New York Times — «Нью-Йорк таймс»
The Washington Post — «Вашингтон пост»

Відсутність артикля

а) Якщо ми говоримо про якусь групу предметів (об’єктів) взагалі, артикль не вживається:

Girls are very annoying. — Дівчата дуже надокучливі.

Для порівняння, якщо ми говоримо про конкретну групу дівчат, будемо вживати означений артикль:

The girls in my class are very cute. — Дівчата в моєму класі дуже милі.

б) Артикль не вживається перед іменниками, що означають назви днів тижня, місяців та пори року:

in September — у вересні
in spring — весною
on Monday — у понеділок

Але коли мова йде про конкретну дату чи період, використовується означений артикль:

the December of 2019 — грудень 2019 року
the summer of 2020 — літо 2020 року

в) Артикль не вживається перед іменниками, що означають титули, звання та форму звертання, якщо за ними йде власна назва:

Miss Marple — Міс Марпл
Professor Morrison — Професор Моррісон

г) Артикль не вживається перед абстрактними іменниками:

Generosity is regarded as a virtue by various world religions. — Щедрість в різних світових релігіях розглядається як чеснота.
Kindness is a type of behaviour marked by acts of generosity, consideration, or concern for others. — Доброта — це тип поведінки, що характеризується проявами щедрості, уваги чи турботи про інших.

д) Артикль не вживається перед власними назвами:

England — Англія
Germany — Німеччина
Kyiv — Київ
London — Лондон
Paris — Париж

е) Назви окремої гори або одного острова вживаються без артикля:

Elbrus — Ельбрус
Madagascar — Мадагаскар
Mont Blanc — Монблан

ж) Артикль не ставиться перед іменниками, що використовуються парами і з’єднані прийменниками типу from… to, from… till:

from beginning to end — від початку до кінця
from morning till evening — з ранку до вечора
from north to south — з півночі на південь

з) Артикль не вживається у деяких сталих словосполученнях:

at home — вдома
at school — у школі
at work — на роботі
by bus — автобусом
by day — вдень
by night — вночі
by sea — морем
in bed — в ліжку
on board — на борту
to bed — у ліжко
to school — до школи
to work — на роботу

Більше прикладів дивіться у статті Словосполучення, у яких іменник вживається без артикля.

Поділитись публікацією: