Значення слова

Дієслово
спричиняти
накликати
тягти за собою

Іменник
майорат
майоратне успадкування

Приклади вживання

A claim right is a right that entails responsibilities, duties, or obligations on other parties regarding the right-holder. — Право вимоги — це право, яке тягне за собою відповідальність, обов’язки або зобов’язання інших сторін щодо правовласника.
These are positions, jobs, and occupations that typically entail creative, entertaining, or informational writing. — Це посади, роботи та професії, які, як правило, передбачають творче, розважальне або інформаційне писання.
Portfolio investments are passive investments, as they do not entail active management or control of the issuing company. — Портфельні інвестиції — це пасивні інвестиції, оскільки вони не передбачають активного управління або контролю компанії-емітента.

Поділитись публікацією: