Значення слова

Дієслово
викликати ентузіазм
захоплювати
захоплюватися

Приклади вживання

Garfield was not at all enthused about President Grant’s reelection in 1872. — Гарфілд зовсім не був захоплений переобранням президента Гранта в 1872 році.
He has been inundated by messages from people – mainly women – enthused by the series. — Він був завалений повідомленнями людей — переважно жінок — захоплених серіалом.
He was not particularly enthused about running the business. — Він не особливо захоплювався веденням бізнесу.

Поділитись публікацією: