Значення слова

Дієслово
зваблювати
звабити
переманювати
заманювати
принаджувати

Приклади вживання

They’re trying to entice customers to purchase more products. — Вони намагаються спокусити клієнтів покупати більше товарів.
It’s a text or a thumbnail link that is designed to attract attention and to entice users to follow that link. — Це текст або мініатюра, що призначена для привернення уваги та спонукання користувачів перейти за цим посиланням.
She was stripping in front of him but failed to entice him. — Вона роздягалася перед ним, але не змогла звабити його.
Wikipedia introduces new features to entice editors. — Вікіпедія представляє нові функції, щоб заманити редакторів.

Поділитись публікацією: