Значення слова

Іменник
конверт
обгортка
обкладинка
оболонка
футляр
плівка

Множина

Іменник envelope у множині: envelopes

Приклади вживання

viral envelope — вірусна оболонка
Open the envelope. — Відкрийте конверт.
It’s in a blue envelope. — Він у блакитному конверті.
Jack opened the envelope carefully. — Джек обережно розкрив конверт.
This envelope is made of paper. — Цей конверт зроблений з паперу.
Up until 1840, all envelopes were handmade, each being individually cut to the appropriate shape out of an individual rectangular sheet. — До 1840 року всі конверти виготовлялися вручну, кожен окремо вирізався відповідної форми з окремого прямокутного аркуша.
An envelope is the paper container used to hold a letter being sent by post. — Конверт — це паперовий контейнер, в якому зберігається лист, який надсилається поштою.

Поділитись публікацією: