Значення слова

Прикметник
рівний
однаковий
рівноправний
витриманий
спокійний

Дієслово
рівнятися
бути рівним
дорівнювати
ототожнювати
зрівнятися
не поступатися

Іменник
рівня

Приклади вживання

equal opportunity — рівні можливості
equal pay for equal work — однакова плата за однакову роботу
equal rights — рівні права
equal sign — знак рівності
She cut the cake into four equal parts. — Вона розрізала торт на чотири рівні частини.
Ten plus ten equals twenty. — Десять плюс десять дорівнює двадцяти.
We want to create a society where people can be equal, free, and happy. — Ми хочемо створити суспільство, де люди можуть бути рівними, вільними та щасливими.
All are equal before the law. — Усі рівні перед законом.
All people are created equal. — Усі люди створені рівними.

Слово equal у статтях

Поділитись публікацією: