Значення слова

Прислівник
особливо
головним чином
спеціально

Приклади вживання

I especially love it when people can be open and honest. — Мені особливо подобається, коли люди можуть бути відкритими та чесними.
Commerce is the exchange of goods and services, especially on a large scale. — Комерція — це обмін товарами та послугами, особливо у великих масштабах.
Moisture is the presence of a liquid, especially water, often in trace amounts. — Волога — це наявність рідини, особливо води, часто у незначній кількості.
These hats were popular from the 13th to the 16th century in Europe, especially France. — Ці капелюхи були популярні з 13 по 16 століття в Європі, особливо у Франції.

Слово especially у статтях

Поділитись публікацією: