Значення слова

Дієслово
випаровуватися
випаровувати
зникати

Приклади вживання

If you heat water, it evaporates. — Якщо нагрівати воду, вона випаровується.
The source material is evaporated in a vacuum. — Вихідний матеріал випаровують у вакуумі.
The water inside the cooler evaporates. — Вода всередині охолоджувача випаровується.

Поділитись публікацією: