Значення слова

Прислівник
рівномірно
рівно
порівну
однаково
спокійно
гладко

Приклади вживання

We need to spread the heat quickly and evenly. — Нам потрібно швидко і рівномірно розподілити тепло.
I use macOS, Android, and Windows pretty much evenly. — Я використовую macOS, Android і Windows майже рівномірно.
I want the money I pay each month will be spread evenly among the employees. — Я хочу, щоб гроші, які я плачу щомісяця, розподілялися між співробітниками рівномірно.
Humidity and precipitation are evenly distributed along the year. — Вологість і опади рівномірно розподілені протягом року.
The teams are divided evenly into one seeded and one unseeded pot. — Команди розподіляються порівну на один сіяний та один несіяний кошики.
For example, on a coin toss or a match race between two evenly matched horses, it is reasonable for two people to wager level stakes. — Наприклад, під час підкидання монети або змагання між двома однаковими кіньми, розумно, щоб двоє людей поставили рівні ставки.

Поділитись публікацією: