Значення слова

Іменник
подія
випадок
результат
захід
оказія
наслідок

Множина

Іменник event у множині: events

Приклади вживання

event horizon — горизонт подій
event loop — цикл подій
It’s a very important political event. — Це дуже важлива політична подія.
All these events are unprecedented in my lifetime. — Усі ці події є безпрецедентними у моєму житті.
This version of events has never been proven, and continues to be vehemently denied by the families of the accused. — Ця версія подій ніколи не була доведена, і родини обвинувачених продовжують її пристрасно заперечувати.
More details will become available as the event comes closer. — Більш детальна інформацію стане доступною ближче до проведення заходу.
There are no events scheduled near you at the moment. — На даний момент поблизу вас не заплановано жодної події.

Поділитись публікацією: