Різниця між every day та everyday

Різниця між every day та everyday

Слова every day та everyday у розмовній англійській звучать майже однаково, проте мають різні значення. Давайте розберемо ці слова детально, аби не робити помилок у текстах та усному мовленні.

Every day

Every day — прислівникове (адвербіальне) словосполучення, тобто група слів, яка виконує функцію прислівника. Це словосполучення вказує на частоту, з якою щось відбувається.

Значення:

  • щодня,
  • щоденно.

Приклади вживання:

Martin drinks wine every day. — Мартін п’є вино щодня.
We all use math every day. — Ми всі використовуємо математику щодня.
He remember almost every day of his life since he was 10 years old. — Він пам’ятає майже кожен день свого життя, починаючи з 10 років.
Our stores are open every day of the year except for Thanksgiving, Christmas Day, and Easter Sunday. — Наші магазини відкриті щоденно протягом року, за виключенням Дня подяки, Різдва та Великодньої неділі.

Everyday

Everyday — це прикметник. Everyday виражає ознаку предмета і відповідає на питання «Який?».

Значення:

  • повсякденний,
  • буденний,
  • звичайний,
  • щоденний.

У реченні everyday зазвичай стоїть перед іменником:

everyday + noun

У якості іменника разом з everyday часто можна зустріти такі слова, як life, occurence, items, objects, clothes, tasks тощо.

Приклади вживання:

These meetings have become a part of my everyday life. — Ці зустрічі стали частиною мого повсякденного життя.
These dresses were still popular as everyday clothes in 1960. — Ці сукні все ще були популярними як повсякденний одяг у 1960 році.
He doesn’t know the price of everyday items. — Він не знає ціни повсякденних речей.
The centimetre remains a practical unit of length for many everyday measurements. — Сантиметр залишається практичною одиницею довжини для багатьох повсякденних вимірювань.

Отже, підсумуємо: якщо хочемо сказати, що щось відбувається щодня, вживаємо every day, якщо ж хочемо вказати, що якась річ є повсякденною, звичайною, вживаємо everyday.

Словник

Слова з цієї статті у нашому словнику: all, almost, centimetre, clothes, day, dress, drink, every, everyday, except, item, know, length, life, math, measurement, meeting, old, open, our, part, popular, practical, price, remain, remember, since, store, Sunday, these, unit, use, wine, year.

Поділитись публікацією: