Значення слова

Іменник
свідчення
показання
свідок
наявність
очевидність

Дієслово
свідчити
доводити

Множина

Іменник evidence у множині: evidences

Приклади вживання

empirical evidence — емпіричний доказ
false evidence — неправдиві докази
physical evidence, real evidence, material evidence — речовий доказ
The investigation into Porter’s disappearance was hampered by conflicting witness statements and a lack of evidence. — Розслідуванню зникнення Портера перешкоджали суперечливі показання свідків та відсутність доказів.
What can be asserted without evidence can also be dismissed without evidence. — Те, що можна стверджувати без доказів, також може бути відхилено без доказів.

Поділитись публікацією: