Значення слова

Іменник
перебільшення
гіпербола

Приклади вживання

In literature, a caricature is a description of a person using exaggeration of some characteristics and oversimplification of others. — У літературі карикатура — це опис людини з використанням перебільшення одних характеристик та надмірного спрощення інших.
It is the opposite of exaggeration. — Це є протилежністю до перебільшення.
Comedy is exaggeration of truth. — Комедія — це перебільшення правди.
Use of sarcasm, humor, exaggeration, and profanity is common. — Використання сарказму, гумору, перебільшення і нецензурної лексики є поширеним.

Поділитись публікацією: