Значення слова

Іменник
іспит

Множина

Іменник exam у множині: exams

Приклади вживання

easy exam — легкий іспит
final exam — підсумковий іспит
oral exam — усний іспит
He failed the exam. — Він не склав іспит.
I’m ready for the exam. — Я готовий до іспиту.
I’m preparing for this exam. — Я готуюся до цього іспиту.
Why did he fail this exam? — Чому він не склав іспит?
How easy will the exam be? — Наскільки легким буде іспит?
I’ve already prepared for that exam. — Я вже підготувався до цього іспиту.
I’m taking the exam. — Я складаю іспит.
This manual is written for young students to help them deal with the stress of exams. — Цей посібник написаний для молодих студентів, щоб допомогти їм впоратися зі стресом під час іспитів.
The scores achieved in these exams are considered very important for getting into universities, professional courses, or training programs. — Бали, отримані на цих іспитах, вважаються дуже важливими для вступу до університетів, професійних курсів або навчальних програм.

Поділитись публікацією: