Значення слова

Прикметник
захоплюючий
хвилюючий

Приклади вживання

Exciting news! — Захоплюючі новини!
It was an exciting experience. — Це був захоплюючий досвід.
We think it’s an exciting product. — Ми вважаємо, що це цікавий продукт.
Nothing exciting ever happens around here. — Тут ніколи не відбувається нічого цікавого.

Ступені порівняння до слова exciting

  • less exciting — менш захоплюючий
  • the least exciting — найменш захоплюючий
  • more exciting — більш захоплюючий
  • the most exciting — найзахопливіший, найцікавіший

Приклади речень:

He finds it unnecessarily long and less exciting than previous books of the series. — Він вважає її надто довгою та менш захоплюючою, ніж попередні книги серії.
I think it’s one of the least exciting espionage thrillers I’ve ever read. — Я думаю, що це один із найменш захоплюючих шпигунських трилерів, які я коли-небудь читав.
It makes learning more exciting. — Це робить навчання більш захоплюючим.
It was the most exciting match in the history of this competition. — Це був найзахопливіший матч в історії цих змагань.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: