Значення слова

Дієслово
розширювати
розширюватися
розвивати
розвиватися
поширюватися
поширювати
розтягувати
збільшуватися

Приклади вживання

You need to expand your active vocabulary. — Вам потрібно розширити свій активний словниковий запас.
I’d like to expand my business. — Я хотів би розширити свій бізнес.
The number of states has expanded from the original 13 to 50. — Кількість штатів збільшилася з початкових 13 до 50.
Gases tend to expand when heated. — Гази, як правило, розширюються при нагріванні.

Поділитись публікацією: