Значення слова

Іменник
розширення
поширення
зростання
експансія
простір

Множина

Іменник expansion у множині: expansions

Приклади вживання

asymptotic expansion — асимптотичний розклад (функції)
expansion pack — доповнення (наприклад, до відеогри)
thermal expansion — теплове розширення
viking expansion — експансія вікінгів
The complete expansion of the steam now occurs across multiple cylinders, with the overall temperature drop within each cylinder reduced considerably. — Повне розширення пари тепер відбувається по кількох циліндрах, при цьому загальний перепад температури в кожному циліндрі значно зменшується.
The expansion of the universe is the increase in distance between any two given gravitationally unbound parts of the observable universe with time. — Розширення Всесвіту — це збільшення відстані між будь-якими двома даними гравітаційно незв’язаними частинами спостережуваного Всесвіту з часом.

Поділитись публікацією: