Значення слова

Дієслово
видихати
помирати
закінчуватися
згасати
втрачати силу

Приклади вживання

Its registration expired in 1997. — Термін його реєстрації закінчився в 1997 році.
Jack’s contract was also set to expire that summer. — Контракт Джека також повинен був закінчитися цього літа.
The term of the current assembly elected in 2017 will expire on 19 March 2022. — Термін дії нинішньої асамблеї, обраної у 2017 році, закінчується 19 березня 2022 року.
Those rights may have expired, been forfeited, expressly waived, or may be inapplicable. — Ці права могли закінчитися, були втрачені, від них явно відмовилися або вони не можуть бути застосованими.

Поділитись публікацією: