Значення слова

Дієслово
пояснювати
роз’яснювати
тлумачити
виправдовувати

Приклади вживання

difficult to explain or understand — складний для пояснення чи розуміння
to explain why — пояснити, чому
Can you explain what this means? — Ви можете пояснити, що це означає?
Explain it again, please. — Поясніть ще раз, будь ласка.
Find a different way to explain the word you want to use. — Знайдіть інший спосіб пояснити слово, яке ви хочете вжити.
I can’t explain. — Я не можу пояснити.
No time to explain. — Немає часу пояснювати.

Поділитись публікацією: