Значення слова

Іменник
вираз
висловлення
вислів
експресія
виразність

Множина

Іменник expression у множині: expressions

Приклади вживання

algebraic expression — алгебраїчний вираз
facial expression — вираз обличчя
gene expression — експресія генів
regular expression — регулярний вираз
What’s the meaning of this expression? — Що означає цей вираз?
Never before have I met this expression. — Ніколи раніше я не зустрічав цього виразу.
I’ll look up this expression in a dictionary. — Я подивлюся цей вираз у словнику.
I’ll write down this expression. — Я запишу цей вираз.

Поділитись публікацією: