Значення слова

Прикметник
додатковий
особливий
високої якості
спеціальний

Прислівник
окремо
особливо

Іменник
екстрений випуск
вищий сорт
щось додаткове

Приклади вживання

Do you really need to work those extra hours? — Тобі справді потрібно працювати ці додаткові години?
We’ll need to bring in extra workers. — Нам потрібно буде залучити додаткових працівників.
Martin should take on some extra work. — Мартін повинен взяти додаткову роботу.
Teachers employ extra credit for a variety of reasons. — Вчителі використовують додаткові бали з різних причин.
The score was 0–0 after 90 minutes and extra time. — Після 90 хвилин і додаткового часу рахунок був 0:0.
On 2 February 2009, the number of extra channels was reduced to four. — 2 лютого 2009 року кількість додаткових каналів зменшили до чотирьох.

Поділитись публікацією: