Значення слова

Іменник
фактор
коефіцієнт
множник
особливість
агент
комісіонер

Приклади вживання

factor analysis — факторний аналіз
impact factor — імпакт-фактор (коефіцієнт впливовості)
power factor — коефіцієнт потужності
scale factor — масштабний фактор
It’s an important factor. — Це важливий фактор.
It’ll depend on other factors. — Це залежить від інших факторів.
It depends on different factors. — Це залежить від різних факторів.
You could consider other factors, too. — Ви можете розглянути й інші фактори.

Поділитись публікацією: