Значення слова

Прикметник
знайомий
добре знайомий
звичний
близький
дружній
фамільярний
інтимний

Іменник
знайомий
близький друг

Приклади вживання

Does that word sound familiar? — Це слово звучить знайомо?
Who seems familiar to you? — Хто здається вам знайомим?
This situation is familiar to me. — Ця ситуація мені знайома.
Teresa is familiar with this person. — Тереза знайома з цією людиною.
Who is he? His name sounds familiar to me. — Хто він? Його ім’я звучить мені знайомо.
Those strange new worlds look so familiar! — Ці дивні нові світи виглядають такими знайомими!
He is most familiar to worldwide audiences as Bobby Singer in Supernatural. — Він найбільш відомий світовій аудиторії як Боббі Сінгер з фільму «Надприродне».
Numerous familiar plants are eudicots, including many common food plants, trees, and ornamentals. — Численні відомі рослини – це евдикоти, включаючи багато поширених харчових рослин, дерев і декоративних.

Поділитись публікацією: