Значення слова

Прислівник
далеко
значно
набагато
на великій відстані

Прикметник
далекий
віддалений

Приклади вживання

as far as I concerned — що стосується мене
as far as I know — наскільки мені відомо
far away — далеко
Far East — Далекий Схід
far from here — далеко звідси
far from home — далеко від дому
far side of the Moon — зворотний бік Місяця
so far — досі, поки
Is the post office far from here? — Пошта далеко звідси?
A Bridge Too Far — «Міст надто далеко» (назва худ. фільму)

Ступені порівняння до слова far

  • farther — дальший
  • the farthest — найвіддаленіший

Приклади речень:

It’s farther. — Це далі.
It’s the farthest planet from the Sun. — Це найвіддаленіша планета від Сонця.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: