Значення слова

Іменник
кран
водопровідний кран
вентиль

Множина

Іменник faucet у множині: faucets

Приклади вживання

faucet handle — ручка крана
The faucet is on. — Кран відкритий.
I see two faucets here. — Я бачу тут два крани.
We need to turn off the faucet. — Нам потрібно закрити кран.
Did you turn off the faucet? — Ви закрили кран?
Is the faucet on or off? — Кран відкритий чи закритий?
Automatic faucets are common in public washrooms, particularly in airports and hotels. — Автоматичні крани широко поширені в громадських туалетах, особливо в аеропортах і готелях.
But to Oliver, it’s just a large hideous collection of pipes and faucets. — Але для Олівера це просто велика огидна колекція труб і кранів.
Dahlia finds the apartment above flooded from every faucet. — Далія виявляє, що квартиру нагорі затоплює з усіх кранів.

Поділитись публікацією: