Значення слова

Прислівник
трохи
декілька
мало

Іменник
незначна кількість
меншість

Прикметник
рідкісний

Приклади вживання

a few — декілька, кілька
only a few — трохи, небагато
few days ago — кілька днів тому
quite a few — чимало, досить багато
She has a few friends. — У неї є кілька друзів.
She has few friends. — У неї мало друзів.
You’ve made very few mistakes. — Ви зробили дуже мало помилок.
I’ll rest a few minutes and go back. — Я відпочину кілька хвилин і піду назад.
Yesterday I wrote a few letters. — Вчора я написав кілька листів.
I’m going away for a few days. — Я їду на кілька днів.
We had a few boxes of clothes in the attic. — В нас було кілька коробок одягу на горищі.
I’ve been very busy for the last few days. — Останні кілька днів я був дуже зайнятий.
A Few Good Men — «Декілька хороших хлопців» (назва худ. фільму)

Ступені порівняння до слова few

  • fewer — менше

Приклади речень:

She usually makes fewer mistakes. — Зазвичай вона робить менше помилок.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Слово few у статтях

Поділитись публікацією: