Значення слова

Іменник
заповнення
розпис
ситість
достатня кількість
закрашування

Дієслово
наповнювати
заповнювати
набивати
займати
наповнюватися
пломбувати
заселятися
виконувати обов’язки
розписувати
закладати
наливатися
начиняти
насичувати

Приклади вживання

fill in — заповнювати, вставляти, вписувати, наповнювати
fill out — розширюватися, наповнюватися, наповнювати, заповнювати, поповнювати
fill up — наповнювати, заповнювати, набивати
flood fill, seed fill — заливка (алгоритм у програмах редагування графіки)
to fill a niche — заповнити нішу
to fill a void — заповнити порожнечу
Her eyes were filled with tears. — Її очі наповнились сльозами.
Fill this cup with milk. — Наповніть цю чашку молоком.
He filled his bag with stones. — Він наповнив свою сумку камінням.
An unpleasant smell filled the room. — Неприємний запах наповнив кімнату.
This news fills me with joy! — Ця новина наповнює мене радістю.
Please fill in the form. — Будь ласка, заповніть форму.
I filled my thermos with coffee before setting out. — Я наповнив термос кавою перед тим, як вирушити в дорогу.
The game’s goal is to fill the white squares with letters, forming words or phrases, by solving clues, which lead to the answers. — Мета гри — заповнити білі квадрати буквами, утворюючи слова або фрази, відгадуючи підказки, які ведуть до відповідей.
You can use these tools to fill and sign forms electronically. — Ви можете використовувати ці інструменти для заповнення та підписання форм в електронному вигляді.

Поділитись публікацією: