Значення слова

Іменник
фільтр

Дієслово
фільтрувати
профільтрувати
проціджувати
просочуватися

Множина

Іменник filter у множині: filters

Приклади вживання

adaptive filter — адаптивний фільтр
air filter — повітряний фільтр
cigarette filter — сигаретний фільтр
digital filter — цифровий фільтр
Gaussian filter — Фільтр Гауса
oil filter — оливний фільтр
water filter — фільтр для води
Aquarium filters are critical components of both freshwater and marine aquaria. — Акваріумні фільтри є важливими компонентами як прісноводних, так і морських акваріумів.

Поділитись публікацією: