Значення слова

Іменник
палець
штифт
стрілка

Дієслово
торкатися пальцями
вказувати

Множина

Іменник finger у множині: fingers

Приклади вживання

finger bowl — чаша для пальців (чаша з водою для ополіскування пальців між різними стравами)
finger foods — їжа, призначена для вживання руками
finger licking good — пальчики оближеш (про щось дуже смачне)
index finger — указівний палець
middle finger, long finger — середній палець
pinky finger, little finger — мізинець
ring finger — підмізинний палець
My finger hurts. — У мене болить палець.
I think I broke my finger. — Здається, я зламав палець.
Most land vertebrates have five fingers. — Більшість наземних хребетних мають п’ять пальців.

Поділитись публікацією: