Значення слова

Прикметник
яскравий
квітчастий
пишний

Іменник
полум’яниста готика (історико-художній стиль)
вогняне дерево

Приклади вживання

A clown is a person who wears a unique makeup-face and flamboyant costume. — Клоун — це людина, яка носить унікальний макіяж і яскравий костюм.
It is noted for its fern-like leaves and flamboyant display of orange-red flowers over summer. — Він відомий своїми папоротеподібними листям і яскравим проявом оранжево-червоних квітів протягом літа.
He was known for his flamboyant stage persona and four-octave vocal range. — Він був відомий своєю яскравою сценічною персоною та чотирьох октавним вокальним діапазоном.
It’s an Indonesian lawyer, famous for his flamboyant style. — Це індонезійський адвокат, який славиться своїм яскравим стилем.

Поділитись публікацією: