Значення слова

Іменник
полум’я
пристрасть
сяйво

Дієслово
спалахувати
сяяти
палати

Множина

Іменник flame у множині: flames

Приклади вживання

eternal flame — вічний вогонь
The Shadow and The Flame — Тінь та полум’я (назва відеоігри)
A flame is the visible, gaseous part of a fire. — Полум’я — це видима, газоподібна частина вогню.
The Olympic flame is a symbol used in the Olympic movement. — Олімпійський вогонь — символ, який використовується в олімпійському русі.
Generally, the color of a flame may be red, orange, blue, yellow, or white. — Як правило, колір полум’я може бути червоним, оранжевим, синім, жовтим або білим.
The cross and flame is the official symbol of the United Methodist Church since 1968. — Хрест і полум’я є офіційним символом Об’єднаної методистської церкви з 1968 року.
Once vaporized, the fuel combines with oxygen in the atmosphere to ignite and form a constant flame. — Після випаровування паливо об’єднується з киснем в атмосфері, займаючись і утворюючи постійне полум’я.

Поділитись публікацією: