Значення слова

Дієслово
лестити
підлещуватися
прикрашати
улещувати
бути приємним
пестити

Іменник
рихтувальний молот

Приклади вживання

Their tines are usually shorter, flatter, and more closely spaced. — Зубці їх, як правило, коротші, більш пласкі і розташовані ближче.
The flatter the roof, the more likely this will happen. — Чим рівніше дах, тим більше ймовірність, що це станеться.
He continue to flatter the woman. — Він продовжує лестити жінці.
I’m extremely flattered to be recognized in such a category. — Мені дуже приємно отримати визнання у такій категорії.

Поділитись публікацією: