Значення слова

Прикметник
бездоганний
без вади

Приклади вживання

She has flawless skin. — У неї бездоганна шкіра.
It was a flawless victory. — Це була бездоганна перемога.
Several pink diamonds with internally flawless clarity have been discovered, but only one is known to be completely flawless, the Pink Star. — Було виявлено кілька рожевих діамантів із внутрішньою бездоганною прозорістю, але відомо лише про один, що є абсолютно бездоганним — Рожева Зірка.

Ступені порівняння до слова flawless

  • more flawless — більш бездоганний
  • the most flawless — найбільш бездоганний

Приклади речень:

She has a more flawless face. — У неї більш бездоганне обличчя.
It’s one of the most flawless short stories ever written. — Це одна з найбільш бездоганних новел, коли-небудь написаних.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: