Значення слова

Прикметник
плавний
рідкий
вільний
текучий

Приклади вживання

fluent interface — текучий інтерфейс (в програмуванні)
Adams became fluent in French. — Адамс став вільно розмовляти французькою мовою.
She speaks fluent Polish, Russian, English, and Italian. — Вона вільно володіє польською, російською, англійською та італійською мовами.
He is fluent in English and Japanese. — Він вільно володіє англійською та японською мовами.

Поділитись публікацією: